امنیت سرور

امنیت سرورامنیت سرور یکی از مهمترین و در عین حال ابتدایی ترین مراحل امنیت در یک سازمان ، شرکت و یا حتی یک سرویس دهنده می باشد که می بایست در اولین مراحل شروع کار آن را تامین نماید ، اما چیزی که مهم هست این هست که متخصصین امنیت با توجه به امنیت سرور و اطلاعات داخل آن و کارائی سرور تشخیص دهند که امنیت سرور را تا چه حدی تامین کنند .

شرکت راتا با در اختیار داشتن متخصص ترین تیم های امنیت می تواند امنیت سرور های لینوکس و ویندوز را در هر نقطه ای در جهان را در هر سطح امنیتی که شما نیاز داشته باشید ایجاد نماید .


برخی از موارد کلی که تیم امنیتی شرکت مورد بررسی قرار میدهد به شرح زیر می باشد :

 

 

Security Audit :

OS
   License
   Special Configuration and Security 
   New Audit
   Future Audit

 

Application Security
   License
   Special Configuration and Security
   New Audit
   Future Audit


Firewall
Security Testing
Customize Configuration
Make own Script Firewall 

 

Risk Assessment
PBX Testing
Voicemail Testing
Modem Testing


Vulnerability Research , Scanning and verification :
Services
Network
PBX
Application