تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی انجام امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت است. تجارت الکترونیک  هرگونه معامله‌ای است که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت می پذیرد. تجارت الکترونیکی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌ های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابجایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد