تبلیغات بین المللی

 

 

 

تبلیغات بین المللیدر عصر ارتباطات یکی از مهمترین شیوه های تبلیغاتی ، تبلیغات اینترنتی می باشد که شامل انواع تبلیغات می باشدبعضی از آن ها شامل
تبلیغات گوگل
تبلیغات فیس بوک
تبلیغات ایمیلی
تبلیغات سایتی
و ...
می باشد که در حال حاضر شرکت راتا خدمات زیر را ارائه می دهد

تبلیغات گوگل

تبلیغات فیس بوک