تبلیغات فیس بوک

تبلیغات فیس بوک

در فیس بوک بیش از 12 میلیون کاربر ایرانی وجود دارد که این شبکه ی اجتماعی را تبدیل به فضایی مناسب برای تبلیغات و تجارت کرده است. شرکت راتا بر مبنای شاخصه های زیر می تواند خدمات ارائه دهد:
•    تبلیغات بر اساس تعداد نمایش قابل تعریف است
•    تبلیغات بر اساس تعداد کلیک قابل تعریف است
•    تبلیغات بر اساس کشور و شهر قابل تعریف است
•    تبلیغات بر اساس زبان قابل تعریف است
•    بر اساس گروه های مورد علاقه کاربران قابل تعریف است
•    بر اساس تبلیغات رابطه ای ، دوستی قابل تعریف است
•    بر اساس بودجه روزانه / بودجه کل قابل تعریف است
•    دریافت گزارش کامل تبلیغات فیس بوک ارائه می شود