ایجاد لینک به سایت شما

ایجاد لینک به سایت شمایوندهایی که سایت های دیگر به سایت شما می دهند بک لینک نام دارد. موتورهای جستجو برای این پیوندها اهمیت زیادی قائلند و برمبنای الگوریتمی پیشرفته بک لینک های سایت شما را بررسی نموده و در رتبه بندی ترتیب اثر می دهند.
ایجاد بک لینک ها فرآیندی تخصصی است چون هر بک لینکی لاجرم خوب نیست و می تواند به رتبه بندی سایت شما لطمه وارد کند.

شرکت راتا بر مبنای تجربه ی سالیان خود برای سایت شما بک لینک هایی با اعتبار بالا ایجاد می کند.