پرتال

طراحی و برنامه نویسی سایت از طریق پرتال با استفاده از قالب اختصاصی

طراحی و برنامه نویسی سایت از طریق پرتال با استفاده از قالب اختصاصیاین پلن از نظر اقتصادی به صرفه می باشد اقدام به تجزیه و تحیلی نیازهای شما برای تجارت شما در دنیای وب می نماید و پس از آن طراحی مورد علاقه شما را به همراه امکانات مورد نیاز شما را برای شروع تجارت الکترونیک به نزدیک ترین حالت ممکن با امکانات پرتال شرکت تبدیل می نماید و سایت شما را نزدیک به خواسته شما و نیاز شما ایجاد میکند که این امر باعث هزینه کمتر در عین حال کارایی بالا برای شما می شود

 

 

طراحی و برنامه نویسی سایت از طریق پرتال و با استفاده از قالب های آماده

طراحی و برنامه نویسی سایت از طریق پرتال و با استفاده از قالب های آماده

شرکت ابتدا تجزیه و تحیلی اولیه را با توجه به نیاز تجارت شما انجام می دهد و سپس نزدیکترین حالت ممکن را با توجه به امکانات پرتال برای شما ایجاد میکند و در قسمت طراحی نیز شما می توانید یک قالب سایت را از میان قالب های موجود شرکت انتخاب نمایید و سایت خود را تحویل بگیرید در این حالت امکان انعطاف شما پایین می باشد اما هزینه راه اندازی سایت شما بسیار پایین بوده و سرعت راه اندازی سایت شما نیز بسیار سریع تر از حالات دیگر می باشد