ویزا کارت

ویزاکارت

یکی از رایج ترین کارت های اعتباری بین المللی که بالاترین کاربرد را برای دارنده ی کارت در بر دارد ویزا کارت است، که مربوط به یک مؤسسه ی  مالی بسیار معتبر امریکایی می باشد. تنها بانک ها و مؤسسات معتبر بین المللی در سراسر جهان امکان دریافت مجوز صدور این نوع کارت را خواهند داشت، سرویس ها و امکانات متفاوتی برای استفاده از ویزا کارت وجود دارد که باعث تنوع کارت ها و اسم های خاص برای آنها گردیده است ، اعم از :

Prepaid Card
Debit Card
Credit Card

 

 بنا بر آخرین گزارشاتی که توسط آمریکا در سال 2012 اعلام شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد 

ارزش شرکت : 98 بیلیون دلار

تعداد ویزاکارت های اعتباری در سراسر دنیا : 269 میلیون ویزاکارت

تعداد ویزاکارت های دبیت در سراسر دنیا : 389 میلیون ویزاکارت

 

 

ویزاکارت الکترون تاجیکستان


دارای حساب ارزی ( سوئیفت ) یورو و دلار
قابلیت برداشت از خودپرداز روزانه 1000 دلار
ویزا کارت بانکی 3 ساله و قابل تمدید
مدت زمان حساب بانکی مادام المعمر
سوئیف ازفرانکفورت آلمان - دارای حساب واسط در بانک فرانکفورت آلمان جهت شارژ از طریق بانک آلمان
سوئیفت از مسکو روسیه - دارای حساب واسط در بانک مسکو روسیه جهت شارژ از طریق بانک روسی
سقف تراکنش ماهیانه نامحدود
استفاده در بیش از 1.800.000 دستگاه خودپرداز در سراسر دنیا

استفاده در بیش از 20.000.000 فروشگاه در سراسر دنیا 
... و

 

ویزا کارت نفره ای تاجیکستان


دارای حساب ارزی ( سوئیفت ) یورو و دلار

قابلیت برداشت از خودپرداز روزانه 2000 دلار
ویزا کارت بانکی 3 ساله و قابل تمدید
مدت زمان حساب بانکی مادام المعمر
سوئیف ازفرانکفورت آلمان - دارای حساب واسط در بانک فرانکفورت آلمان جهت شارژ از طریق بانک آلمان
سوئیفت از مسکو روسیه - دارای حساب واسط در بانک مسکو روسیه جهت شارژ از طریق بانک روسی
سقف تراکنش ماهیانه نامحدود 

قابلیت اتصال و وریفای در پی پال 
...قابلیت اتصال و پرداخت در سیستم های پرداختی مانند مانی بوکرز ، پی زا و 
دارای سقف تراکنش ماهیانه نامحدود

 

ویزاکارت گلد تاجیکستان


دارای حساب ارزی ( سوئیفت ) یورو و دلار
قابلیت برداشت از خودپرداز روزانه 10000دلار
ویزا کارت بانکی 3 ساله و قابل تمدید
مدت زمان حساب بانکی مادام المعمر
سوئیف ازفرانکفورت آلمان - دارای حساب واسط در بانک فرانکفورت آلمان جهت شارژ از طریق بانک آلمان
سوئیفت از مسکو روسیه - دارای حساب واسط در بانک مسکو روسیه جهت شارژ از طریق بانک روسی
سقف تراکنش ماهیانه نامحدود 
قابلیت اتصال و وریفای در پی پال 
...قابلیت اتصال و پرداخت در سیستم های پرداختی مانند مانی بوکرز ، پی زا و 
دارای سقف تراکنش ماهیانه نامحدود