رسالت شرکت

شرکت راتا سازماني است چابک ، کارا و يادگيرنده داري سرمايه هاي انساني خلاق و توانمند و سيستم هاي کارآمد و اثر بخش که با بکار گيري ايده هاي جديد و تکنولوژي نوين و با گسترش فعاليتهاي خود در بازارهاي جهان از لحاظ  تجارت و اعتماد الکترونیک  مي خواهد يکي از ده شرکت برتر خاور ميانه باشد